Monday, December 14, 2009

The girl who silenced the world for 5 minutes!

The girl who silenced the world for 5 min--"It's high time that we wake up"

1 comment:

Anonymous said...

മുന്നേ കണ്ടിരുന്നു ...എന്റെ ബ്ലോഗിലും ഉണ്ട് ഇത് ഒരു പോസ്റ്റ്‌ ആയി